آزمون جذب نیروی قرارداد کار معین و نیروی شرکتی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

مرداد ماه 1398

اطلاعیه :

داوطلبین محترم با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون ، تاریخ صدور کارت ، تاریخ برگزاری آزمون، مکان برگزاری آزمون و منابع آزمون متعاقباً به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

اطلاعیه :

داوطلبین محترم (آزمون همزمان در یک تاریخ و یک ساعت برگزار خواهد شد)و تنها مجاز به شرکت در یک آزمون (قراردادی یا شرکتی) می باشید.

مشاهده آگهی شرکتی
مشاهده آگهی قراردادی
اصلاح اطلاعات ثبت شده
مشاهده اطلاعات ثبت شده
بازیابی کد پیگیری