آزمون جذب نیروی قرارداد کار معین و نیروی شرکتی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

مرداد ماه 1398

اطلاعیه :

داوطلبین محترم با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون ، تاریخ صدور کارت ، تاریخ برگزاری آزمون، مکان برگزاری آزمون و منابع آزمون متعاقباً به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

اطلاعیه :

داوطلبین محترم (آزمون همزمان در یک تاریخ و یک ساعت برگزار خواهد شد)و تنها مجاز به شرکت در یک آزمون (قراردادی یا شرکتی) می باشید.

مشاهده آگهی شرکتی
مشاهده آگهی قراردادی
مشاهده اطلاعات ثبت شده
بازیابی کد پیگیری